1. Anasayfa
 2. Haberler
 3. Facebook Reklam Giderleri Muhasebe Kaydı

Facebook Reklam Giderleri Muhasebe Kaydı

Facebook Reklam Giderleri Muhasebe Kaydı

Facebook Reklam Giderleri Muhasebe Kaydı başlığı altında, işletmelerin yurtdışı reklam sağlayıcıları veya aracılarına yapmış oldukları ödemelerin nasıl muhasebeleştireceğini ve beyan edileceğini anlatacağız.

Yazımızda, sosyal medya ve google reklam faturalarına ilişkin hem hesaplama, hem muhasebe kaydı hem de KDV, KDV-2 ve muhtasar beyanname üzerinden nasıl beyan edileceğini örneklendirilecektir.

Öncelikle, internetten alınan reklam hizmetlerinin niteliğini ve vergisel boyutta nasıl ele almamız gerektiğini kısaca inceleyelim.

İşletmeler reklamlarını yapmak veya ürünlerini pazarlamak amacıyla, Google aracılığıyla veya İnstagram, Facebook, Twitter gibi sosyal medya platformlarına, belirli bir ücret ödeyerek reklam verme hizmetlerini almaktadır.

Bu hizmet alımı, yurtdışında yerleşik Facebook, google gibi firmalardan alındığında; yapılan ödemeler hem KDV tevkifatına hem de stopaj kesintisine tabi tutulmaktadır.

Bu uygulama, 18.12.2018 tarihli resmi gazetede 476 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Yazımızda, Google veya İnstagram, Facebook, Twitter gibi sosyal medya mecralarında verilen reklamların muhasebe kayıtlarını, örnek uygulama üzerinden inceleyeceğiz.

Ayrıca, bu kesintilerin KDV-1, KDV-2 ve Muhtasar Beyanname üzerinde nasıl beyan edileceğini de sizlere sunacağız.

Daha ayrıntılı bilgi edinmek için, KDV-1, KDV-2 ve KDV tevkifatı ile ilgili yazılarımıza aşağıdaki bağlantılarımızdan ulaşabilirsiniz.

Facebook Reklam Giderleri Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır?

Şimdi, facebook gibi sosyal medya platformları veya google üzerinden verilen reklamlara ilişkin giderlerin nasıl muhasebeleştireceğini inceleyelim.

Facebook ve Google vb. Reklam Faturası Stopaj Kesintisi ve Oranları

İnternet ortamında reklam hizmeti veren veya reklam verme hizmetine aracılık edenlere yapılan ödemelerde brüt tutar üzerinden aşağıdaki stopaj kesintisi oranları uygulanacaktır.

 • Gerçek kişilere yapılacak ödemeler üzerinden, mükellef olup olmadıklarına bakılmaksızın % 15 oranında,
 • Dar mükellef kurumlara yapılacak ödemeler üzerinden % 15 stopaj kesintisi yapılmaktadır.
 • Ancak, ödeme yapılan işletme, Türkiye’de kurumlar vergisi mükellefiyeti ise kesinti yapılmamakla birlikte, yine de ödemeler muhtasar beyannamede gösterilecektir.

Facebook ve Google vb. Reklam Faturası KDV Tevkifatı Uygulaması

İnternet üzerinden alınan Google, Facebook, İnstagram, Twitter gibi mecralara yapılan ödemeler üzerinden yukarıda belirttiğimiz stopaj kesintisi ile birlikte KDV açısından da tam tevkifat da yapılacaktır.

Yani, ödeme bedeli brüt tutarı, üzerinden hesaplanan KDV nin tamamı kesintiye tabi tutularak alıcılar tarafından KDV-2 beyannamesi ile beyan edilecek ve ödenecektir.

Sonuç olarak, ödememizde üzerinden ne stopaj ne de KDV olmamasına rağmen, mükellefler bu vergileri kendileri hesaplayıp beyan ve muhasebe kayıtlarını yapacaklardır.

İnternet Reklam Faturası Stopaj ve KDV Nasıl Hesaplanır?

İnternet üzerinden alınan reklam hizmetlerine ilişkin ödemelere ait vergi hesaplamaları yapılırken öncelikle stopaj oranına göre ödemenin brüt tutarı bulunur.

Facebook Reklam Gideri Örnek Stopaj ve KDV Hesaplama

Örneğin, 8.500 TL lik alınan reklam hizmetine ilişkin ödemenin Facebook’ a yapıldığını varsayalım. ( Stopaj Oranı %15) ( KDV : %20)

Öncelikle, stopaj oranına göre net tutar üzerinden brüt tutarı tespit edelim.

Brüt tutar hesaplanırken, net tutar, (%100 – %15 (Kesinti Oranı))’a bölünerek hesaplanır.

Örneğimizde bu oran %85 olarak çıkmaktadır.

Brüt Tutar………. :  8.500 / 0,85 = 10.000 TL  

Stopaj Kesintisi:  10.000 x 0,15 = 1.500 TL ( Muhtasar beyannamede beyan edilir.)

KDV Tutarı……….: 10.000 x 0,20 = 2.000 TL ( Tam tevkifata tabi tutulur KDV tutarının tamamı KDV ve KDV-2 Beyannamesi ile beyan edilir.)

Facebook Reklam Giderleri Muhasebe Kaydı Örnek Uygulama

Şimdi de yukarıdaki örnek hesaplamaya ilişkin muhasebe kaydımızı oluşturalım.

BA
770/760. Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri10.000
191.01. Tevkifatlı KDV 2.000
360.01. Ödenecek KDV-22.000
360.02. Ödenecek Stopaj1.500
102.01. Bankalar8.500
 • Reklam hizmet alımı ödemeleri, bir işletme için, hizmetin niteliğine göre, “760. Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri” veya “770.Genel Yönetim Giderleri” hesaplarında tarafında takip edilir.
 • Bu nedenle, 10.000 TL brüt reklam alım hizmeti, 770/760 hesaplarını borç tarafına kaydedilmiştir.
 • 191. İndirilecek KDV hesabı altında, tevkifatlı alımlarımıza ilişkin bir alt hesap oluşturulmuş ve 2.000 TL tam tevkifat tutarı bu hesabın borcuna yazılmıştır.
 • 360.Ödenecek vergi ve fonlar hesabının alt hesaplarında ise 2.000 TL ödenecek KDV tevkifatı ve 1.500 TL ödenecek stopaj kaydedilmiştir.
 • Net ödeme tutarı ise bankadan çıkan net TL tutarı olacağı için, 102.Bankalar Hesabının alacak tarafına kaydedilerek ödeme yapılmıştır.

Google Reklam Faturası KDV Beyannamesinde Nasıl Bildirilir?

Facebook’dan alınan reklam hizmetlerine ilişkin ödemeye ait sorumlu sıfatıyla tevkif edilen KDV tutarı KDV-1 Beyannamesi, İndirimler Kulakçığı, İndirimler Bölümünde 109.Kodlu “Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV” satırına yazılır.

Yukarıdaki örneğimizde, 2.000 TL KDV tevkifatı yapılmış olduğundan dolayı, İndirimler bölümünde, 109 no’lu kod seçilerek ödenecek vergi kısmına KDV tutarı yazılmıştır.

Facebook Reklam Giderleri KDV beyannamesinde nasıl gösterilir

Facebook Reklam Faturası KDV-2 Beyannamesinde Nasıl Bildirilir?

Facebook Reklam Faturası KDV tevkifatına ilişkin bildirim, KDV-2 Beyannamesinde, Vergi Bildirimi Kulakçığı, “Tam Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim”  bölümünde, İşlem türüne, 101 – İkametgâhı, İşyeri, Kanuni Merkezi Ve İş Merkezi Türkiyede Bulunmayanlar Tarafından Yapılan İşlemler [Gt 117-Bölüm (2.1)] seçilerek yapılır.

Örneğimizde, 10.000 TL matrah, %20 KDV oranı seçilerek, 2.000 TL KDV tevkifatı girilmiştir.

Facebook Reklam Giderleri KDV-2 beyannamesinde nasıl gösterilir?

Facebook Reklam Faturası Muhtasar Beyannamede Nasıl Bildirilir?

Google Reklam Faturası Muhtasar Beyannamede, “Vergiye Tabi İşlemler” kulakçığında, Matrah ve Vergi Bildirimi” Bölümü içerisinde, “279.internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler (KVK 30/1d)” Ödeme tür kodu seçilerek beyan edilir.

Google Reklam Giderleri Muhtasar Beyannamede nasıl bildirilir?

Ayrıca, reklam hizmet alımına ilişkin Belge Türü, tutar, tarih, unvan , seri no, vb bilgiler; ödemeler kulakçığı içerisinde “Tevkifata İlişkin Bildirim” bölümünde beyan edilir.

Google ve Sosyal Medya Reklam Giderleri Muhtasar Beyaname Ödemeler Kulakçığında nasıl bildirilir?

Facebook Reklam Giderleri Muhasebe Kaydı Sonuç

Sonuç olarak, yazımızda Facebook başta olmak üzere instagram, twitter, vb. sosyal medya platformlarında ve google üzerinden verilen reklamlara ilişkin giderlerin,

 • Muhasebe Kayıtlarını,
 • KDV beyannamesinde bildirimini,
 • KDV-2 Beyannamesinde bildirimini,
 • Muhtasar beyannamede gösterimini,

Örnek, facebook reklam giderleri muhasebe kaydı ve beyannameler üzerindeki örneklerini ele aldık.

Bu ve benzeri örnek muhasebe kayıtları için, sitemizin “Muhasebe” kategorisini inceleyebilirsiniz.

Teminat Mektubu Muhasebe Kaydı ve örneği

Teminat Mektubu Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır?

Rastgele Gönderiler