127 Diğer Ticari Alacaklar Hesabı

Estimated reading: 3 minutes 2509 views

127 Diğer ticari alacaklar hesabı, işletmenin yapmış olduğu ticari işlemler sonucu meydana gelen, ancak 120 Alıcılar, 121 Alacak Senetleri ve 126 Verilen Depozito ve Teminatlar hesaplarının konusu dışındaki tahsili gecikmiş ancak şimdilik şüpheli hale gelmemiş ticari alacaklar bu hesapta izlenmektedir.

Ayrıca, bankaların anlaşmaları gereği pos ile yapılan tahsilatlar uzun süre sonra işletme hesabına geçecek ise yine bu hesaba kaydedilir. Fakat, postan çekilen tutarlar kısa bir süre içerisinde işletme hesabına yansıyor ise  “108.Diğer Hazır Değerler” hesabı kullanılır.

127 Diğer Ticari Alacaklar Hesabı İşleyişi

Yukarıda nitelikleri belirtilen ticari alacaklar oluştuğunda bu hesabın borcuna, alacağın tahsil edilmesi durumunda ise hesabın alacağına kaydedilmektedir.

127 Diğer Ticari Alacaklar Hesabı Örnek Uygulamalar

Diğer ticari alacaklar hesabı içerisinde yapılabilecek muhasebe kayıtları ile ilgili örnekleri aşağıdaki sorular üzerinden inceleyebilirsiniz.

Vadesi Geçen Alacak Senedinin Tahsil Edilememesi

A işletmesi kayıtlarında bulunan 20.000 TL lik senetli alacağını vadesi geçmiş olmasına karşılık tahsil edememiştir.

  

B

A

127.Diğer Ticari Alacaklar                      

 

20.000

 
 

121 Alacak Senetleri

 

20.000

Yukarıdaki kayda göre işletme vadesi geçen senetli alacağını tahsil edememiş olduğu için “121 Alacak senetleri hesabı” alacaklandırılarak kapatılmış, karşılığında da işletmenin diğer ticari alacağı oluştuğu için 127 hesabı  hesabı borçlandırılmıştır.

Vadesi Geçen Alacak Senedinin Tahsil Edilmesi

A işletmesinin yukarıda bahsedilen vadesi geçmiş ve tahsil edilemeyip ilgili kayda alınmış alacak senedini tahsil etmesi.

  

B

A

100.Kasa 

 

20.000

 
 

127.Diğer Ticari Alacaklar                          

 

20.000

Kayda göre bahsi geçen alacak senedi tahsil edildiği için işletmenin kasasında bir artış olmuş ve “100.Kasa” hesabı borçlandırılmıştır. Karşılığında da işletmenin Diğer ticari alacağı azaldığı için 127 hesabı alacaklandırılarak kapatılmıştır.     

Tahsili Uzun Sürecek Pos Tahsilatları

A İşletmesi, pos ile %18 Kdv hariç 5.000 TL’lik ticari mal satmıştır, bankayla yapılan anlaşma dolayısıyla tahsilat işletme hesabına 35 gün yatırılacaktır. 

  

B

A

127.Diğer Ticari Alacaklar

 5.900 

 

391.Hesaplanan KDV

 

  900
 

600.Yurt içi Satışlar

 

5.000

Kayıtta görüldüğü üzere işletme yapmış olduğu satış sonucunda pos ile tahsilat yapmıştır. Fakat bankanın anlaşması gereğince tutar 35 günlük süre sonunda yatacağı için 127 hesabının borcuna kaydedilmiştir.

Leave a Comment

Share this Doc

127 Diğer Ticari Alacaklar Hesabı

Or copy link

CONTENTS