138 Diğer Şüpheli Alacaklar Hesabı

Estimated reading: 4 minutes 400 views

138 Diğer şüpheli alacaklar hesabı, diğer alacaklar hesap grubunda yer alan senetli veya senetsiz alacaklardan birinin alacağının şüpheli duruma düşmesi durumunda kullanılacak bir hesaptır.

138 Diğer Şüpheli Alacaklar Hesabının İşleyişi

136. Diğer Alacaklar Hesabı , bünyesinde bulunan aşağıdaki alacaklar şüpheli hale geldiğinde bu hesaba kaydedilir.

Örnek olarak;

 • İşletmeye gelen hatır çekinin,
 • Kiracılardan kira alacaklarının,
 • Sigorta şirketlerinden alacaklarının,
 • İş akdi fesih edilmiş personellerden olan alacaklarının şüpheli hale gelmesi durumunda bu hesaba kayıt yapılır.

138 Diğer Şüpheli Alacaklar Hesabının Borç Tarafına Kaydedilen işlemler.

 • Yukarıda bahsedilen ticari nitelikte olmayan diğer alacakların şüpheli hale gelmesi durumunda bu hesabın borcuna kayıt yapılır.
 • Şüpheli alacağın değerlemesi sonucunda oluşacak bir değer artışı bu hesabın borcuna kaydedilir.

138 Diğer Şüpheli Alacaklar Hesabının AlacakTarafına Kaydedilen işlemler.​

 • Söz konusu diğer alacakların şüpheli halden çıkıp tahsil edilmesi durumunda bu hesabın alacağına kayıt yapılır.
 • Yapılacak değerleme sonucunda borç tutarının değerinin düşmesi halinde bu hesabın alacağına kayıt yapılır.

1135. Personelden Alacaklar Hesabı Örnek Yevmiye Kayıtları

38 Diğer şüpheli alacaklar muhasebe kodu ile ilgili örnek soru ve çözümlerini aşağıda bulabilirsiniz.

Diğer Ticari Alacağın Şüpheli Hale Gelmesi Muhasebe Kaydı

A işletmenin, personeline daha önce banka yoluyla vermiş olduğu vadeli 55.000 TL borcu bulunmakta iken personeli işten ayrılmıştır. 

Eski personelden alacağının şüpheli hale geldiği anlaşılmıştır. Daha sonra personel ile anlaşılıp borç banka yoluyla tahsil edilmiştir.

Aşağıdaki Muhasebe Kayıtlarını sırasıyla yapınız.

 1. Personel çalışırken borç verme muhasebe kaydı,
 2. Personel işten ayrıldıktan sonraki muhasebe kaydı,
 3. Alacağın şüpheli Hale gelmesi kaydı,
 4. Alacağın tahsili kaydı.
  

B

A

135.Personelden Alacaklar                           

 

55.000

 
 

102.Bankalar

 

55.000

Personele maaştan kesinti yapılmadan vadeli bir borç verildiği için “135 Personelden Alacaklar Hesabı” borç tarafına kaydedilmiştir.

Ödeme işlemi de bankadan yapıldığı için azalan banka bakiyesi “102. Bankalar” hesabı alacağına yazılarak kaydedilmiştir.

  

B

A

136. Diğer Çeşitli Alacaklar

 

55.000

 
 

135. Personelden Alacaklar

 

55.000

Personel işten ayrılmasına rağmen borcu devam etmektedir.

Bu durumda işletmenin alacağının niteliği artık personelden alacak değil ticari bir ilişkiye dayanmayan bir borca dönüştüğü için “136.Diğer Çeşitli Alacaklar” hesabına aktarılmalıdır.

  

B

A

138.Diğer Şüpheli  Alacaklar                                               

 

55.000

 
 

136.Diğer Çeş. Alacaklar                                            

 

55.000

Diğer çeşitli alacaklara kaydedilen 55.000TL lik tutar şüpheli hale geldiği için bu tutar 136 nolu hesabın alacağına, 138 nolu hesabın ise borcuna kaydedilmiştir.

  

B

A

102.Bankalar                                               

 

55.000

 
 

138.Diğer Süpheli Alacaklar                                           

 

55.000

Borcun tamamı tahsil edildiği için “102.Bankalar” hesabın borcuna, alacak şüpheli halden çıkıp tahsil olduğu için ise “138 Diğer şüpheli Alacaklar Hesabı”nın alacağına kaydedilmiştir.

Kira Alacağının Şüpheli Hale Gelmesi

A işletmesine ait Eskişehir’de bulunan gayrimenkulüne ait 40.000TL kira alacağı şüpheli hale gelmiştir.

 

  

B

A

138.Diğer Şüpheli  Alacaklar                                               

 

40.000

 
 

136.Diğer Çeş. Alacaklar                                            

 

40.000

İşletmenin kira geliri ana faaliyeti olmayıp diğer gelirlere ait bir unsur olduğu için kira alacağı da diğer çeşitli alacak niteliğindedir.

Bu nedenle, “136.Diğer Çeşitli Alacaklar ” hesabında kayıtlı 40.000 TL alacak şüpheli hale geldiği için,

 • “136.Diğer Çeşitli Alacaklar ” hesabı alacağına,
 • 138.Diğer Şüpheli  Alacaklar borcuna 40.000TL yazılarak yevmiye kaydı yapılmıştır.

Leave a Comment

Share this Doc

138 Diğer Şüpheli Alacaklar Hesabı

Or copy link

CONTENTS