13 Diğer Alacaklar

Estimated reading: 1 minute 777 views

13 Diğer Alacaklar Hesap Grubu, bir yıl içerisinde tahsil işlemi yapılacak herhangi bir ticari sebebe dayanmayan senetli veya senetsiz alacakların kaydedildiği hesap grubudur.

13. Diğer Alacaklar Grubu içerisinde aşağıdaki hesaplar yer almaktadır.

131-Ortaklardan Alacaklar
132-İştiraklerden Alacaklar 
133-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 
135- Personelden Alacaklar
136-Diğer Çeşitli Alacaklar 
137- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu
138-Şüpheli Diğer Alacaklar 
139-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı 

 

Leave a Comment

Share this Doc

13 Diğer Alacaklar

Or copy link

CONTENTS