137 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı (-)

Estimated reading: 2 minutes 512 views

137 Diğer alacak senetleri reeskontu hesabı, diğer alacaklar grubunda belirtilen senetli alacakların tasarruf değerleri ile değerlenmesini sağlamak amacı ile alacak senetleri için ayrılmış olan reeskont tutarlarının kaydedildiği hesaptır.

Hatırlamak gerekirse, senetli alacalar içerisinde, 136 hesabında aşağıdaki nitelikteki alacaklar kaydedilmekteydi.

  • Hatır Senetleri,
  • Kiracılardan kira alacakları,
  • Sigorta şirketlerinden alacakları,
  • İş akdi fesih edilmiş personellerden olan alacakları,

Bu alacakların senetli olması durumunda, dönem sonlarında senetler reeskonta tabi tutularak peşin değeri hesaplanıp bu hesaba kaydedilir.

Ayrıca, reeskont hesaplama işlemi senetli alacaklar için dönem sonlarında bilançonun gerçeği yansıtabilmesi için hesaplanan ve dönem başında geri alınan bir işlemdir.

137 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı İşleyişi

  • Diğer alacaklar hesap grubu içinde yer alan senetli diğer alacaklar için ayrılan reeskont bu hesabın alacak kısmına, karşılığında ise bir gider hesabı olan 657 Reeskont faiz giderleri hesabı borçlandırılmaktadır.
  • Aktif düzenleyici pasif karakterli bir hesaptır. Alacaklı çalışıp, alacak kalanı vermektedir.

137 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı Örnek Uygulamalar

Diğer Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı içerisinde yapılabilecek muhasebe kayıtları ile ilgili örnekleri aşağıdaki sorular üzerinden inceleyebilirsiniz.

A işletmesi daha önce hurda satışı karşılığı almış olduğu 3.250 TL’ lik senedin dönem sonundaki peşin değerinin 2.500 TL olduğunu hesaplamıştır. İşletme hurda satışı karşılığı almış olduğu senedi 136 Diğer Çeşitli Alacaklar hesabına kaydetmiştir.

Dönem sonu ve yeni mali dönem yevmiye kayıtlarını yapınız.

Dönem Sonu Diğer Alacaklara Reeskont Ayırma Yevmiye Kaydı

  

B

A

657 Reeskont Faiz Giderleri Hesabı                             

 

750

 
 

137.Diğer Alacak Senetleri Reesk.

 

750

Dönem Başı Diğer Alacakların Reeskont Kaydı

  

B

A

137.Diğer Alacak Senetleri Rees.                                           

 

750

 
 

647 Reeskont Faiz Gelirleri                                          

 

750

Kayda göre diğer alacaklar hesap grubu içerisinde yer alan senetli alacaklara uygulanan reeskont 657 reeskont faiz giderleri hesabı borcu karşılığında Diğer Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı alacak kısmında izlenmektedir.

Ertesi dönemin başı reeskont iptali kaydında ise; 647 reeskont faiz gelirleri hesabı alacak kaydedilip karşılığında da 137 nolu hesap borçlandırılarak kapatılmıştır.                                 

Leave a Comment

Share this Doc

137 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı (-)

Or copy link

CONTENTS