128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı

Estimated reading: 3 minutes 1268 views

128 Şüpheli ticari alacaklar Hesabı, işletmenin ticari ve zirai faaliyetinden elde edilen kazançlar söz konusu olması şartı ile aşağıdaki alacaklar şüpheli alacak sayılmaktadır.

 1. Borçlusundan yazı ile bir defadan fazla istenmesine veya protesto çekilmesine rağmen ödenmeyen ancak dava ve icra takibini gerektirmeyecek kadar küçük alacaklar,
 2. Dava ve icra aşamasına gelmiş senetli ve senetsiz alacaklar.

128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı İşleyişi

 • Yukarıda özellikleri belirtilen alacaklar, normal alacak durumunda olanlardan ( alıcılar, alacak senetleri, verilen depozito ve teminatlar ) çıkarılıp bu hesabın borcuna, tahsil gerçekleştiğinde veya gerçekleşmesi imkansız hale geldiğinde ise bu hesabın alacağına kaydedilmektedir.
 • Hesabın borç kalanı şüpheli duruma düşen senetli veya senetsiz alacak tutarlarını vermektedir.

Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı Borç Tarafına Yazılan İşlemler

 • Önceki dönemden devir eden şüpheli alacaklar.
 • Dava ve icra aşamasına gelmiş olan alacaklar.
 • Yazı ile birden fazla istenmesine veya protesto çekilmesine karşın ödenmeyen ancak dava ve icra takibini gerektirmeyecek kadar küçük olan alacaklar.

Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı Alacak Tarafına Yazılan İşlemler

 • Tahsili gerçekleşmiş olan şüpheli alacaklar.
 • Tahsil edilmesi hukuki olarak imkansız duruma gelmiş olan şüpheli alacaklar.

Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı Örnek Uygulamalar

Şüpheli Ticari Alacaklar hesabı içerisinde yapılabilecek muhasebe kayıtları ile ilgili örnekleri aşağıdaki sorular üzerinden inceleyebilirsiniz.

Müşteriden Olan Alacağın Şüpheli Hale Gelmesi

A işletmesi müşterisinden olan 25.000 TL tutarındaki alacağını birden fazla defa istemiş olmasına karşın tahsil edememiştir ve alacağı şüpheli duruma düşmüştür.

  

B

A

128.Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı                     

 

25.000

 
 

120.Alıcılar Hesabı

 

25.000

 • Yukarıdaki kayda göre işletmenin alacağı şüpheli duruma düşmüş olduğu için “Şüpheli ticari alacaklar” hesabı borçlandırılırken karşılığında ilgili senetsiz alacak olan “120 Alıcılar” hesabı azaldığı için alacaklandırılmıştır.

Şüpheli Duruma Düşmüş Alacağın Daha Sonra Tahsil Edilmesi

A işletmesi daha önce şüpheli duruma düşmüş olan ticari alacağını müşterisinden nakden tahsil etmiştir.

  

B

A

100.Kasa Hesabı                    

 

25.000

 
 

128.Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı

 

25.000

 • Kayda göre işletme daha önce şüpheli hale gelmiş olan ve kayda alınan ilgili alacağını tahsil ettiği için alacak şüpheli durumdan çıkmış ve şüpheli ticari alacaklar hesabı alacaklandırılarak kapatılmıştır.
 • Ayrıca, bu alacak nakden tahsil edildiği için de işletmenin kasasında artış olup “100 Kasa” hesabı borçlandırılmıştır.

Leave a Comment

Share this Doc

128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı

Or copy link

CONTENTS